Süt fiyatları neden zamlandı?

Spread the love

Kapıya gelen sütçüden, sütün litresini 4lira bazen başka sütçüden 5 liradan alıyorduk…. 2 gün önce;sütçü geldi, 6 lira olmuş.. Yılmaz Özdil’in yazısı aklıma geldi de.. Paylaşayım dedim.. 🙂 🙂 🙂 🙂 🙂


Yılmaz Özdil
03:02, 28 Aralık 2016


Bizzat asrın liderimiz “çobanlığın felsefesini anlamayan, insan yönetemez” dediğine göre, felsefi açıdan izah edeyim bari.

*Komünizmde iki ineğiniz varsa, devlet ikisini de alır, size süt verir.

*Faşizmde iki ineğiniz varsa, devlet ikisini de alır, size süt satar.

*Sosyalizmde iki ineğiniz varsa, birini komşuya verirsiniz.

*Feodalizmde iki ineğiniz varsa, ağa ikisine de el koyar, kendinize ait inekleri ağa için sağıp, güğümü siz yıkarsınız.

*Kapitalizmde iki ineğiniz varsa, birini satıp boğa alırsınız, öbürünü mora boyayıp, sütünden çikolata yaparsınız, geliriyle buzağı alırsınız.

*Vahşi kapitalizmde iki ineğiniz varsa, birini satıp borsadan boğa hissesi alırsınız, öbüründen dört ineklik süt istersiniz, su karıştırıp altı ineklik süt kadar satarsınız.

*Liberalizmde iki ineğiniz varsa, ineklerinizin özgürlüğüne saygı duyun, bırakınız sağsınlar, bırakınız kessinler.

*Demokraside iki ineğiniz varsa, sütü kimin sağacağına, kimin ne kadar içeceğine komşular karar verir, çayıra salmazsanız inekleriniz greve gider.

*Teokraside iki ineğiniz varsa, devlet ikisini de alır, siz süt duasına çıkarsınız, devlet kapınıza bir bardak süt bırakır, devlete dua edersiniz.

*Diktatörlükte iki ineğiniz varsa, devlet ikisini de alır, inekler hakkında konuşmayı yasaklar, süt isteyeni tutuklar, inekler yeteri kadar süt vermezse, inekleri vurur.

*Romantizmde iki ineğiniz varsa, süttozuyla bile samanlık seyran olur.

*Realizmde iki ineğiniz varsa, iki ineğiniz vardır, dürüst olmak gerekirse, üç ineğiniz yoktur.

*Monarşizmde iki ineğiniz varsa, ikisini de majesteleri alır, süt banyosu yapar, siz ahırı temizlersiniz.

*Emperyalizmde iki ineğiniz varsa, komşuların inekleri neden sizin olmasın?

*Türkiye’de iki ineğiniz varsa…
İnekler hiç kafasını yormasın.
Çoban ne isterse o olur.

Yer işareti koy Kalıcı Bağlantı.

Bir cevap yazın