Çatalhöyük

Spread the love

Bilinen en eski harita olan Çatalhöyük haritası MÖ. 6200 yılında taş duvarlara yapılmış ve şu anda Anadolu Medeniyetleri Müzesinde sergilenmekte.
Çatalhöyük haritası, 1963 yılında Çatalhöyük’te yapılan kazılar sırasında ortaya çıkarılmış. Daha önce kutsal yer olduğu belirlenen bir bölümünün kuzey ve doğu duvarlarında, Çatalhöyük şehir planını gösteren bir harita olarak ortaya çıkarılmış. Haritanın büyük bölümü kutsal yerin uzun kenarını oluşturan kuzey duvarına, kalan bölümü ise kısa kenarını oluşturan doğu duvarına resmedilmiş.
Harita 1-1.5 cm. kalınlığında, perdahlanmış duvar sıvası üzerine yapılmış. Haritanın kutsal yerin kuzey duvarı üzerinde bulunan ve halen Ankara Anadolu Medeniyetleri Müzesinde sergilenmekte olan ana parçası tek parça olarak sökülememiş. Sergilenen üç parça ve Müze deposundaki bir parçayla birlikte toplam dört parça olarak çıkarılabilmiş.
Çatalhöyük’te bulunan dünyanın en eski haritası, 3 metre uzunluğunda ve 90 santimetre enindedir. Harita kerpiç bir evin duvarına çizilerek boyanmıştır. Karbon-14 analiziyle, haritanın M.Ö. 6200’de yapıldığı kanıtlanmıştır.
Çok iyi korunmuş olan haritada, Çatalhöyük’ün kuş bakışı planı ve uzaktaki Hasan Dağı yer alır. Çatalhöyük, M.Ö. 7500’de küçük bir köy olarak Konya’nın Çumra ilçesinin güneyinde kuruldu. Kerpiçten yapılan ve genellikle birbirine bitişik olan evlerde, kapı yerine tavandaki delik kullanılırdı. Ahşap bir merdiven veya basamaklarla çatıya çıkılırdı. Çatılar bitişik olduğundan halk sokak yerine evlerin çatısında dolaşıp komşularıyla görüşürdü.
İstilaya uğramamış olan Çatalhöyük’te halk barışçı ve üretkendi. Kazılarda savaş izlerine rastlanmayan bölgede, halk yaklaşık 1800 yıl yaşadı. Dünyada kentleşmeye geçen ilk yerleşim yeri veya ilk yerleşimlerden biri Çatalhöyük’tür.
Halen dünyadaki en iyi korunmuş taş devri yerleşim bölgesi burasıdır. Yangın nedeniyle kerpiç ve sıvaları seramik özelliği kazanan bazı evler çok iyi durumdadır. Sağlam kalan evlerde küçük heykelcikler ve duvarlarda hayvan resimleri bulundu.
Kazılarda havan, havaneli, taş boncuklar, yüzük, bilezik, balta, kaşık, kepçe, iğne ve kemer tokası gibi objeler çıktı. Seramikten yapılmış dünyanın en eski mühürleri, dünyanın en eski aynaları olan obsidiyen (doğal cam) aynalar ve en eski dokuma kumaş örnekleri de Çatalhöyük’te çıktı.
Çatalhöyük Haritası, yapılmış olduğu Cilalı Taş Çağı’nın uygarlık düzeyi göz önünde tutulursa, günümüz teknolojisi ile de yorumlanabilecek çok başarılı bir sanat eseri olarak karşımıza çıkmakta.

Yer işareti koy Kalıcı Bağlantı.

Bir cevap yazın